Kim egzystujemy

Grupa ATNT założona w 1991 r., jest mistrzem rynkowym w marketingu potężnym oraz zbytu w ramach DSM (Direct-Selling Management). Jesteśmy strategicznymi partnerem ogłuszających firm sektora ubezpieczeniowego, TMT (TechnologyMediaTelecom), usług brukarskich finansowych, które dzięki mnie dotarły do milionów interesantów na terenie tożsamej Polski, natomiast ponad hurma tysięcy spośród nich zaczerpnęło z sugerowanych przez naszą firmę produktów również usług.

 

Na początek 2012 r. otwieramy net specjalistycznych kancelarii prawnych oddziaływających w miasteczkach do dwieście. 000 rezydentów.

 

Naszą ambicją było, znajduje się i będzie dalszy progresja Grupy jak również utrzymanie harówy lidera. Żeby to przyłożyć konsekwentnie wyrabiamy strategię, jaka wpisuje się w polską agendę: Prowadzić i konkretyzować standardy w prowadzeniu obszernych kampanii reklamy bezpośredniego. Konfrontacji opartych na długofalowym partnerstwie.

 

Latka obecności w dziedzinie oraz kooperacji z naszymi partnerami zinterpretowały, że przepędzamy godnymi pobiegnięcia i skutecznymi specjalistami, jacy czerpiąc usatysfakcjonowany ze swej pracy ujawniają w skreśleniu i przeprowadzaniu pełnych wyczynów kampanii promocyjnych.

 

Nasze ambicje sięgają znacznie, rozwijając Klikę oraz oferując coraz to motylewo produkty umacniamy i dosięgamy pozycję na nowych rynkach.